Html

html

28. října 2013 v 3:251)Zaregistrujete se zde: http://www.radioblogclub.com/
2)do vyhledávače zadáte název skupiny, písničky, která vám má později hrát a chcete ji do přehrávače.
3)Po té co se vám objevý seznam hledáné skupiny, písničky, kliknete na play a v pravém rohu se vám objeví toto:

4)Pak už si jen nastavíte vzhled, okopčíte html kod, vložíte do nastavení blogu, uložíte a je to:-)

TADY STAHUJTE A UKLÁDEJTEelouai's doll maker 3


Kódy pro pozadí

body {background-image: url("url adresa pozadí"); background-attachment: fixed}


tady máte stránky,kde se dají najít pozadíčka
Papírové vystřihovánky - Motýli

15. listopadu 2011 v 23:52

Papírové vystřihovánky - motýli


14 papírových modelů různých motýlů
formát: pdf.
velikost: 14,2 MB


Klávesové zkratky

12. listopadu 2007 v 1:44
Systémové klávesové zkratky:
 • F1 - nápověda systému Windows
 • F2 - editování názvu objektu (soubory a složky)
 • F3 - vyhledávání souborů, složek a počítačů
 • F4 - skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
 • F5 - obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
 • F6 - v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna (menu, adresa, objekty)
 • Num Lock - stisknutím této klávesy na dobu delší, než pět sekund, dojde k ozvučení těchto kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
 • Delete - odstranění dokumentu či textu
 • CTRL+Esc - otevření Start menu
 • CTRL+A - vybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
 • CTRL+levý klik myši - přidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování objektů
 • CTRL+O - otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
 • CTRL+šipka nahoru nebo dolů - přesun na další řádek s textem
 • CTRL+šipka vlevo nebo vpravo - přesun na další slovo
 • CTRL+Shift - přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG)
  Backspace (šipka vlevo, nad entrem) - zobrazí složky o úroveň výš (v Tomto počítači nebo Průzkumníku)
 • CTRL+ALT+Delete - ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
 • CTRL+D - odstraní označený soubor, nebo složku
 • ALT+Print Screen - zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
 • ALT+Enter - je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
 • ALT+TAB - přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
 • ALT+ESC - přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
 • ALT+F4 - zavření okna či programu
 • ALT+podtržené písmeno - podržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
 • TAB - přesun k další položce v okně programu či v IE
 • SHIFT+TAB - přesun k předchozí položce či v IE
 • SHIFT+Delete - smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
 • ESC - stornování právě prováděné akce
Programové klávesové zkratky:
 • CTRL+C - zkopírování objektu či textu do schránky
 • CTRL+X - vyjmutí objektu či textu do schránky
 • CTRL+V nebo CTRL+Insert - vložení objektu či textu ze schránky
 • CTRL+Z - krok zpět. Zrušení poslední akce (opakováním kl. zkratky dochází k dalšímu zrušení akce)
 • CTRL+S - uloží aktivní dokument
 • CTRL+B - změna standardního písma na Bold (tučné)
 • CTRL+U - změna standardního písma na Underline (podtržené)
 • CTRL+I - změna standardního písma na Italic (kurzíva)
 • ALT+V - rozbalí položku Nápověda
 • ALT+N - rozbalí položku Nástroje
 • ALT+O - rozbalí položku Oblíbené
 • ALT+Z - rozbalí položku Zobrazit
 • ALT+A - rozbalí položku Úpravy
Klávesové zkratky v Internet Exploreru:
 • Bakspace - o stránku zpět
 • ALT+šipka vpřed - o stránku vpřed
 • Enter - přesun na stránku, na niž odkazuje aktuální odkaz
 • Šipka dolů - posune text dolů
 • Šipka nahoru - posune text nahoru
 • CTRL+F5 - aktualizace stránky, nikoliv však z cache, jak je tomu u F5
 • CTRL+H - otevře historii
 • CTRL+B - uspořádá oblíbené položky
 • CTRL+I - vyvolá menu oblíbené
 • CTRL+W - zavře okno, uzavírá i průzkumníka
 • Home - skočí na první soubor nebo složku v aktuální složce
 • END - skočí na poslední soubor nebo složku v aktuální složce
 • Page Down - posune text o jednu stranu níže
 • Page Up - posune text o jednu stranu výše
 • F11 - celoobrazovkový mód
 • CTRL+Enter - automaticky do adresy doplní řetězce www a cz (v případě, že máte českou verzi)
Obecné klávesové zkratky:
 • F10 - aktivuje panel nabídek v programech či oknech
 • SHIFT+F10 - zobrazí místní nabídku v daném programu
 • SHIFT - přidržíte-li tuto klávesu při vkládání CD obsahujícího autorun (samospustitelné CD), nedojde k jeho spuštění
 • ALT+Space (mezerník) - vyvolá systémovou nabídku aktivního okna. V něm můžete provádět tyto funkce: obnovit, minimalizovat, zavřít atd.
 • ALT+mínus - stejná funkce jako s mezerníkem. Funguje jen v některých programech
 • ALT+šipka - otevře nabídku lišty
 • CTRL+F4 - zavře podrodičovská okna (např. ve Wordu dojde k uzavření otevřeného dokumentu, ale program zůstane i nadále aktivní)
 • ALT+F6 - přepínání mezi podrodičovskými okny (např. ve Wordu se tímto způsobem lze přepínat mezi otevřenými dokumenty)
Klávesové zkratky s klávesou Windows:
 • Windows - vyvolání nabídky Start
 • Windows+R - vyvolání okna Spustit
 • Windows+L - změna uživatele (jen v OS Win XP)
 • Windows+M - minimalizace všech otevřených oken do lišty
 • Shift+Windows+M - maximalizace všech oken
 • Windows+F1 - nápověda systému Windows
 • Windows+E - otevře průzkumníka Windows
 • Windows+F - otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
 • Windows+D - minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
 • CTRL+Windows+F - otevře okno pro hledání počítače
 • CTRL+Windows+TAB - přepínání součástí v nástrojové liště
 • Windows+TAB - pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
 • Windows+Break - otevře okno s informacemi o systému (Systém - Vlastnosti)

znaky

12. listopadu 2007 v 1:20
ZnakEntitaDekadickyEntity
copyright©©©
registrovaná značka®®®
obchodní značka™™
uvozovky"""
nedělitelná mezera  
ampersand&&&
menší&lt;&#60;<
větší&gt;&#62;>
OE&OElig;&#338;Œ
oe&oelig;&#339;œ
přerušený proužek&brvbar;&#166;¦
paragraf&sect;&167;§
mocnina&circ;&#710;ˆ
vlnka&tilde;&#732;˜
malá pomlčka&ndash;&#8211;-
větší pomlčka&mdash;&#8212;-
&lsquo;&#8216;'
&rsquo;&#8217;'
&sbquo;&#8218;'
&ldquo;&#8220;"
&rdquo;&#8221;"
&bdquo;&#8222;"
křížek&dagger;&#8224;
dvojtý křížek&Dagger;&#8225;
promile&permil;&#8240;
&lsaquo;&#8249;
&rsaquo;&#8250;
euro&euro;&#8364;
cent&cent;&#162;¢
libra&pound;&#163;£
yen&yen;&165;¥
uml&nbsp;&#168;¨
obrácený vykřičník&iexcl;&#161;¡
&ordf;&#170;ª
not&not;&#172;¬
macron&macr;&#175;¯
stupeň&deg;&#176;°
plus mínus&plusmn;&#177;±
na druhou&sup2;&#178;²
na třetí&sup3;&#179;³
dlouhé á&acute;&#180;´
mikro&micro;&#181;µ
znak odstavce&para;&#182;
tečka&middot;&#183;·
cedil&cedil;&#184;¸
sup1&sup1;&#185;¹
ordm&ordm;&#186;º
francouzské uvozovky&laquo;&#171;«
francouzské uvozovky&raquo;&#187;»
čtvrtina&frac14;&#188;¼
polovina&frac12;&#189;½
tři čtvrtiny&frac34;&#190;¾
šipka vlevo&larr;&#8592;
šipka nahoru&uarr;&#8593;
šipka doleva&rarr&#8594;

potřebujete

12. listopadu 2007 v 1:11
Jednobarevné pozadí sloupku
.kategorie-blok, .uzivatel-blok, .html-blok, .archiv-blok { background-color: #Barva;} .sloupek { background-color: #Barva;}

Jednobarevné pozadí příspěvku:
.prispevek { background-color: #Barva;}

Obrázek jako pozadí sloupku
.kategorie-blok, .uzivatel-blok, .html-blok, .archiv-blok { background-image: url(http:// URL adresa pozadí);}
Nebo
.sloupek { background-image: url(http:// zde napište url adresu vámi zvoleného pozadí);}

Obrázek jako pozadí příspěvku
.prispevek { background-image: url(http:// zde napište celou url adresu obrázku.gif); }

Obrázek jako pozadí
do nadpisu kategorie (příspěvek)
.kategorie-titulek { background-image: url(http:// Url adresa obrázku.gif);}
Změna písma v celém blogu
.body { font-family: Styl písma; }

Změna stylu, barvy, velikosti
body, p, td {font-family: Styl písma; font-size: velikost písma; color: barva písma; }Tučně vypsaná kategorie (sloupek)
.kategorie-blok .klíčové slovo { font-weight: bold; }

Změna písma kometáře (rámeček)
.oprispevku-dole .komentar .pocet { border: 1px solid #BARVA; padding: 0px 3px; background-color: #BARVA; color: #BARVA; }

Změna písma času a data v příspěvku
.oprispevku .cas{ color: #0033FF;}

Změna písma perexu v příspěvku
.oprispevku .perex{ color: #0033FF;}

Změna písma názvu kategorie (příspěvek)
.oprispevku .kategorie{ color: #0033FF;}Zarovnání nadpisu Kategorie
.kategorie-blok {text-align:center;}

Zarovnání kategorií ve sloupku
.kategorie {text-align:center;}

Zarovnání nadpisu Autor (sloupek)
.uzivatel-blok {text-align:center;}
Celk. vzhled, orámování
.kalendar .clanky { color: #BARVA; font-size: 8px; background-color: white; font-family: Comic Sans MS; border: 1px solid #BARVA; }

Zbarvení víkend. dnů
.kalendar .vikend {background-color: #BARVA; font-size: 8px; }

Nadpis kalendáře
.kalendar .nadpis { font-size: 8px; color: black; font-family: Comic Sans MS; background-color: #BARVA; }

Pozadí, vel. písma
.kalendar A { color: #BARVA; font-size: 8px; font-family: Comic Sans MS; background-color: white; }

Styl písma
kalendar { font-size: 8px; font-family: Comic Sans MS; }
Vzhled prispevku:
Zápis pro vzhled sloupku (vpravo)
.sloupek { border: 4px double #Barva; border-left: 4px double #Barva; left: 260px; margin-right: 10px; padding: 0px; top: 150; background-color: #Barva }
Zápis pro orámování sloupku
.sloupek {border-color: #Barva; { background: #Barva;}
Zápis pro vzhled příspěvku
.prispevek { border: 4px double #Barva; border-left: 4px double #Barva; border-right: 4px double #Barva; padding: 10px; font-family: Comic Sans MS; font-size: 10pt; color: #Barva; background-color: white}

Zarovnání příspěvku (vpravo)
.prispevky {margin-left: 150px; margin-right: 300px;}

Zarovnání příspěvku (vlevo)
.prispevky { margin-left: 193px; margin-right: 8px; }

Zápis pro orámování příspěvku
.prispevek { border: 4px double #Barva; font-family: Comic Sans MS background-color: #Barva; padding: 3px; }


Zápis pro vzhled
nadpisu názvu kategorie (příspěvek)
.kategorie-titulek { border: 4px double #Barva; border-left: 4px double #Barva; border-right: 4px double #Barva; padding: 10px; font-family: Comic Sans MS; font-size: 10pt; color: #Barva; text-align: "center"; background-color: #Barva}

přehrávač s ovládáním

12. listopadu 2007 v 1:07
<EMBED name=MediaPlayer pluginspage="&#13;&#10;
http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" align=baseline src=adresa width=150 height=50 type=application/x-mplayer2 displaysize="false" showstatusbar="1" autosize="0" showpositioncontrols="0" showaudiocontrols="1" showcontrols="true" animationatstart="0" autostart="1" transparentatstart="1" border="0">

loga5

12. listopadu 2007 v 1:00

loga4

12. listopadu 2007 v 0:58

změna velikosti obrázku

26. října 2007 v 23:25
a href='URL ADRESA VELKÝHO OBRAZKU'><img src="ADRESA MALÝHO OBRAZKU"></a>

datum do sloupku

26. října 2007 v 23:24
<script language="JavaScript">
var showDateShort = 1;
var showDate= 2;
var showDateTime= 3;
var showTime= 4;
function ShowDateTime(dateStyle)
{
var today = new Date();
var dStr = "";

switch (dateStyle)
{
case showDateShort:
dStr = today.toDateString();
break;
case showDateTime:
dStr = today.toLocaleString();
break;
case showTime:
dStr = today.toLocaleTimeString();
break;
case showDate:
default:
dStr = today.toLocaleDateString();
break;
}
document.write(dStr);
}
</script>
<script language="JavaScript">ShowDateTime(showDateShort)</script>

specialní znaky

26. října 2007 v 23:21
ReCodeResultCodeResult
&dagger;&Dagger;&loz;
&clubs;&hearts;&spades;
&cent;¢&pound;£&curren;¤
&yen;¥&brvbar;¦&sect;§
&uml;¨&copy;©&ordf;ª
&laquo;«&not;¬&shy;­
&reg;®&macr;¯&deg;°
&trade;&alefsym;&larr;
&uarr;&rarr;&darr;
&plusmn;±&sup2;²&sup3;³
&acute;´&micro;µ&para;
&middot;·&cedil;¸&sup1;¹
&ordm;º&raquo;»&frac14;¼
&frac12;½&frac34;¾&iquest;¿
&infin;&fnof;ƒ&Omega;Ω
&harr;&crarr;&lArr;
&uArr;&rArr;&dArr;
&hArr;&forall;&part;
&exist;&empty;&nabla;
&isin;&notin;&ni;
&or;&cap;&cup;
&int;&there4;&sim;
&cong;&asymp;&ne;
&equiv;&le;&ge;
&sub;&sup;&nsub;
&sube;&supe;&oplus;
&otimes;&perp;&sdot;
&lceil;&bdquo;"&lfloor;
&OElig;Œ&oelig;œ&Scaron;Š

nastavte si místní počasí

26. října 2007 v 23:15glitters

26. října 2007 v 23:11
Glitter Graphics
Free Glitter Graphics
Myspace Glitter Graphics
Glitter Names

jak na vlastní hodiny

26. října 2007 v 22:56
<table border="0" width="88" height="31" background="http://něco.gif">
<tr>
<td align="center">
<script>
document.write("<FONT color='black' face='verdana' style='font-size : 10px;'>");
var clockid=new Array()
var clockidoutside=new Array()
var i_clock=-1
var thistime= new Date()
var hours=thistime.getHours()
var minutes=thistime.getMinutes()
var seconds=thistime.getSeconds()
if (eval(hours) <10) {hours="0"+hours}
if (eval(minutes) < 10) {minutes="0"+minutes}
var thistime = hours+":"+minutes

function writeclock() {
i_clock++
if (document.all || document.getElementById || document.layers) {
clockid[i_clock]="clock"+i_clock
document.write("<span id='"+clockid[i_clock]+"' style='position:relative'>"+thistime+"</span>")
}
}
function clockon() {
thistime= new Date()
hours=thistime.getHours()
minutes=thistime.getMinutes()
seconds=thistime.getSeconds()
if (eval(hours) <10) {hours="0"+hours}
if (eval(minutes) < 10) {minutes="0"+minutes}
thistime = hours+":"+minutes

if (document.all) {
for (i=0;i<=clockid.length-1;i++) {
var thisclock=eval(clockid[i])
thisclock.innerHTML=thistime
}
}

if (document.getElementById) {
for (i=0;i<=clockid.length-1;i++) {
document.getElementById(clockid[i]).innerHTML=thistime
}
}
var timer=setTimeout("clockon()",1000)
}
window.onload=clockon
</script><script>writeclock()</script></td></tr></table>

vytvořte si vlastní logo

26. října 2007 v 22:52
 1. Klikněte
 2. Až tam budete, nejdříve si vyberte styl písma (např. 3D Text, Chrome,...) v pravém sloupku "Headings gallery"
 3. Do kolonky "Text String" vložte svoje jméno nebo přezdívku
 4. Do kolonky "Font Size" vložte velikost písma
 5. V kolonce "Font" si můžete nastavit vzhled písma
  Jsou zde ješte další nastavení (barva pozadí, stíny,atd.), záleží na stylu písma. Takže to všechno Vám sem psát nebudu - snad si s tím sami poradíte :o)
 6. Když to budete mít všechno nastaveno klikněte na "Greate Logo"
 7. Asi po 15 vteřinách se objeví vaše logo a jsi-li s ním spokojeni, kliknutím na něj pravým tlačítkem si jej uložte do počítače
 8. Vložte si ho do fotogalerie na Lide.cz
 9. Jestli máte logo uloženo v fotogalerii, jednoduše ho kliknutím zvěčte a po zvětšení stiskňete pravé tlačítko -> Vlastnosti -> Adresa: (URL) - toto zkopírujte a vložte do Blogy -> Nastavení blogu -> URL loga:
 
 

Reklama